2019 m. kovo 4 d., pirmadienis

100 metų KominternuiŠiandien suėjo lygiai 100 metų kai buvo įkurtas Kominternas (1919-03-04). Kas tai per organizacija?
Kominternas buvo trečiasis internacionalas, kaip opozicija ankstesniam socialdemokratiniam internacionalui kurio pozicija nebeatitiko laikmečio realijų. Pats pavadinimas kilęs nuo Komunistinis Internacionalas su idėja apvienyti viso pasaulio komunistinius judėjimus.

Kokio masto buvo ta organizacija? Komunistų partijos, remiantis 1934 m. surinktais duomenimis veikė šiuose pasaulio kraštuose: Anglija, Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekoslovakija, Danija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Islandija, Jugoslavija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Lenkija, Norvegija, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Suomija, Švedija, Šveicarija, SSSR. Kituose žemynuose: Britanijos Indijoje, Olandijos Indijoje, Indokinija, Japonija, Kinija, Korėja, Mongolija, Filipinai, Palestina, Persija (dabartinis Iranas), Sirija, Tanu - Tuva, Turkija, Argentina, Bolivija, Brazilija, Čili, Ekvadoras, JAV, Peru, Kanada, Kolumbija, Kuba, Meksika, Panama, SanSalvadoras, Urugvajus, Alžyras, Egiptas, Pietų Afrika, Tunisas, Australija ir Naujoji Zelandija.

Kaip matome pavadinimas atspindėjo esmę - tarptautiškumą.

Organizacija turėjo ir savo jaunimo organizaciją - Komunistinio jaunimo internacionalą, kuris dažnai veikė ir atskirai, rengdamas savo atskirus susirinkimus. Buvo ir himnas.


Call of the Comintern

Quit the machines
Go out, proletarians
March and march
Form up for the attack.
Flags arrayed
And weapons loaded,
In cadenced step
For the assault, advance!
The world must be won,
Arise proletarians!

Our brothers' blood
Calls for justice.
Nothing can stop
The wrath of the masses.
In London, in Paris,
Budapest and Berlin,
Seize power
Worker battalions!
Take your revenge,
Worker battalions!

Our best
Have died in the struggle,
Punched, bludgeoned,
Chained in prisons,
We don't fear
Either tortures or death.
Forward proletarians!
Be ready, be strong!

Organizacijos tikslas, suformuluotas 1920 m. priimtuose Kominterno įstatuose, buvo „visomis priemonėmis, įskaitant ir ginklu, nuversti tarptautinę buržuaziją ir sukurti Tarptautinę sovietinę respubliką”

Kominternas buvo likviduotas 1943 metais gegužės 15 dieną kaip viena iš antro fronto atidarymo prieš nacionalsocialistinę Vokietiją sąlygų. Nors 1947 metais buvo įsteigtas jo pakaitalas Kominformas (panaikintas 1956 metais), bet laikoma, kad trečiasis internacionalas liko tik praeities prisiminimuose.

O atmintis dar tikrai gyva. Žemiau įrašas iš praeitais (2018 m.) metais Rusijoje vykusių protestų prieš pensijinio amžiaus didinimą.
Trumpą informaciją surinko ir apibendrino
Marius Jonaitis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą